ساعات کاری 9 صبح تا 17 عصر شنبه تا چهارشنبه
info@karahesab.com

بهاء تمام شده

توسط نرم افزار بهای تمام شده به راحتی می توانید پیش بینی و ارزیابی دقیق و تسهیم هزینه ها و در نهایت محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول را انجام دهید.

  • تعریف کالا در سطوح مختلف
  • تعریف فرمولاسیون محصولات
  • محاسبه به سه روش میانگین، LIFO، FIFO
  • حواله و رسید انبار

عدم آگاهی از بهای تمام شده محصول در بخش تولید،همچنین عدم پیش بینی دقیق هزینه های واقعی باعث از دست رفتن سرمایه واحد های تولیدی و صنعتی می شود.گزارشات خروجی از نرم افزار بهای تمام شده ،تصمیم گیری مدیران ،برای برنامه ریزی و مدیریت واحدهای تولیدی را بهبود می‌بخشد. محاسبه بهای تمام شده در شرکت‌های تولیدی یکی از چالش‌های هر شرکت است،چرا که سازمان دارای هزینه های مستقیم و غیر مستقیم متعددی است ،که شما با تعیین این هزینه ها، بهای تمام شده محصول را به درستی محاسبه خواهید کرد.
این نرم افزار ضمن ایجاد یکپارچگی در واحد فروش، انبار و خرید و تولید، باعث پیش بینی و ارزیابی دقیق و تسهیم هزینه ها و در نهایت محاسبه دقیق بهای تمام شده محصول خواهد شد.
نرم افزار کارا امکان محاسبه بهای تمام شده را ب سه روش میانگین و فایفو و لایفو برای شما فراهم می سازد.نرم افزار کارا این امکان را برای کاربران فراهم می‌سازد که عوامل مؤثر در هزینه ساخت ،شناسایی کرده و با محاسبه دقیق سربار و سایر هزینه ها ،گزارشات جامع و بسیار ضروری در تعیین اهداف و سیاست های ساخت و فروش محصول داشته باشید.
بهاء تمام شده