ساعات کاری 9 صبح تا 17 عصر شنبه تا چهارشنبه
info@karahesab.com

سقف معافیت از مالیات در سال 1401 چقدر است

1401/02/27

نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان را تعیین کردند.

سقف معافیت مالیاتی سالانه  در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶72,000,000) ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌­باشد:

1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده­ درصد (10%)

2-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (1۵%)

3-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,200,000,000) ریال، بیست درصد (20%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات­های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396,000,000) ریال تعیین می‌­شود.
برچسب ها اخبار
سقف معافیت از مالیات در سال 1401 چقدر است