ساعات کاری 9 صبح تا 17 عصر شنبه تا چهارشنبه
info@karahesab.com
گزارش اظهارنامه مالیاتی

گزارش اظهارنامه مالیاتی

از الزامات یک نرم افزار امکان ارسال اطلاعات فایل های مورد نیاز برای اداره دارایی و مالیات می‌باشد.

در نرم افزار کارا امکان تهیه فایل های فصلی (گزارش ۱۶۹) لحاظ گردیده است.در گزارش اظهارنامه شما می‌توانید فایل چاپی مربوط به اظهارنامه را تنظیم نمایید.در گزارش اظهارنامه شما می توانید همزمان مالیات و عوارض وارد شده که توسط کاربر در فاکتورها یا اسناد حسابداری ثبت شده را، با مالیات و عوارض محاسبه شده اتوماتیک مقایسه نمایید و مغایرت ها را به راحتی شناسایی نمایید .
برچسب ها حسابداری